I seniorska ženska liga

  Ženska ekipa nastupila je ove godine u prvoj seniorskoj ženskoj ligi koja se igrala u Bolu na Braču. Lokaciju Hrvatski šahovski savez nije izabrao najsretnije jer su troškovi dolaska na otok veći nego bi bili do nekog mjesta na kopnu. Zagrebački šahovski savez nam je za ovaj nastup namijenio samo 7.000,00 HRK, pa smo razmišljali i o odustajanju od nastupa jer je bilo teško sakupiti potreban iznos. Morali smo odustati od rezervne igračice i tražiti od igračica da svaka participira sa po 500,00 HRK. Kako su 3 od 4 članice ekipe još učenice bez vlasititih prihoda, to je jasno da nije bilo lako odlučiti se da se igra na ligi, ma koliko to bilo atraktivno! Ipak, ekipa je pošla u Bol. Druge klubove koji su igrali u ovoj ligi nisu mučili takvi problemi, barem ne u takvoj mjeri jer smo, vjerojatno, jedini klub u kojem su igračice same morale platiti da igraju! Onaj klub koji je imao takve probleme je odustao od lige, pa se ista igrala s 9 a ne s 10 klubova!

Većina klubova je imala i po jednu stranu igračicu u svom sastavu. Očito, naša ekipa se teško mogla nositi s ostalim ekipama u ligi pa je zato čvrsto sjela na devetu poziciju. Ali, to je deveto mjesto u cijeloj Hrvatskoj što je sasvim respektirajuća pozicija! Ekipu su sačinjavale Smetiško Marija – 2 poena iz 8 partija na prvoj ploči, a koliko je jak turnir imala svjedoči i to da je s ovim rezultatom Marija još popravila svoj rejting! Samardžić Ana je na drugoj ploči osvojila 0,5 poena, Vodopija Irina (0) na trećoj i Smetiško Lucija (0) na četvrtoj ploči.